Realizowany projekt

Playada Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, tel. 41 34 36 818

Firma ZK MOTORS Sp. z o.o. 26-140 Łączna, Kamionki 1C zleci wykonanie poniższego zamówienia:

Wykonanie kompletnego pionowego dolnego źródła do pomp ciepła w postaci sond i innych niezbędnych elementów systemu firmy MuoviTech, których specyfikacja jest wyszczególniona w tabeli poniżej. Medium z sond należy wprowadzić do kotłowni w budynku zbiorczą rurą preizolowaną. Do wykonawcy należy:

 • Wykonanie projektu instalacji.
 • Wykonanie 10 odwiertów o głębokości 99 metrów każdy.
 • Wprowadzenie sond oraz uszczelnieniu otworów za pomocą odpowiedniego wypełniacza do otworów tzw. betonitu.
 • Doprowadzenie sond do studzienki zbiorczej do kolektora zaopatrzonego w rotametry do każdej sondy.
 • Wprowadzenie medium rurą zbiorczą preizolowaną do kotłowni budynku.
 • Wypełnienie układu glikolem.

Wykonanie studni głębinowej zapewniającej pobór wody na poziomie 5 m3 na godzinę

Wykonawca jest odpowiedzialny nie tylko za projekt, ale także za wszystkie konieczne pozwolenia jak również odbiór budowlany.

Działka numer: 477 na której mają być wykonywane odwierty znajduje się w obrębie ewidencyjnym 001 w Kielcach.

Odwierty mają być wykonane na działce w obszarze zaznaczonym czerwonym obrysem na mapie, z uwzględnieniem wymaganych odległości od zaznaczonych ciągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej itp.

 • Art. T904 'Turbulence' Kolektor 40x3,0 PN12,5 PE100 SDR13 2x100m
 • Art. 1800-10-1200 Komora z rozgałęzionymi przewodami rurowymi dla 10 kolektorów DN1200 z rotametrami 1800-10-850
 • Art. 1060-40-muovi Łącznik (electro fussion connector) PN8-12 MuoviTech (Mufy do połączeń studni z sondami)
 • Art. 56363ISO Wstępnie zaizolowana rura 75/125 /metr (Odcinki poziome między studnią rozdzielaczową a budynkiem)
 • Art. 1060-75-muovi Łącznik 75 PN8-12 Muovitech
 • Art. 54016Rura PEM40x3,7 PN16 PE100 SDR11 /metr (Odcinki poziome między sondami a studnią rozdzielaczową)

Ważność: piątek, 29.03.2013r.

Oferty można przesyłać na adres mailowy: mdziewiecki@solex.com.pl,

na adres siedziby firmy:
ZK Motors Sp. z o.o.
226-140 Łączna, Kamionki 1C


lub na adres korespondencyjny:
Michał Dziewięcki
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
.
Kontakt:

Adres firmy:

 • Playada, ul. Wystawowa 2, 25-672 Kielce
 • KRS: 0000292482
 • NIP: 657-276-40-03
 • Regon 260186339
 • Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł

Mapka dojazdu:

Facebook
Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego