Realizowany projekt

Playada Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105, tel. 41 34 36 818

Playada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku realizuje projekt pn. "Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi, magazynowymi oraz finansowo-księgowymi".

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy ze Staropolską Izbą Przemysłowo - Handlową z siedzibą
w Kielcach, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa nr UDA-POIG.08.02.00-26-004/11-00).

Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kontakt:

Adres firmy:

  • Playada, ul. Wystawowa 2, 25-672 Kielce
  • KRS: 0000292482
  • NIP: 657-276-40-03
  • Regon 260186339
  • Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł

Mapka dojazdu:

Facebook
Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego