Zostan Dealaerem Playady - Szczegółowe wymagania

Wymagania dotyczące lokalu i jego sąsiedztwa

Lokalizacja

Miasta powyżej 20.000 mieszkańców.

Widoczność, dostępność punktu dla klienta

Punkt łatwy do zauważenia przez klienta od strony głównych ciągów pieszych i kołowych. Punkt na parterze, wejście do punktu z chodnika (ew. 1-2 stopnie), od strony ciągu pieszego.

Centrum handlowe: łatwy do zauważenia przez klienta, lokalizacja w najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych w obrębie obiektu.

Parking

W pobliżu 50 m, istnieje możliwość zaparkowania bez większych utrudnień (np. zakazu parkowania) - w przypadku deptaka i rynku do 150 m.

Centrum handlowe: Wymagany parking bezpośrednio przy obiekcie handlowym, dla klientów obiektu.

Otoczenie punktu

Lokalizacja w ciągu handlowym (min. 5 sąsiadujących lokali handlowo-usługowych); obecność w najbliższym otoczeniu (w promieniu 200m, na drogach prowadzących do proponowanego lokalu) obiektów generujących ruch pieszy i kołowy.

Centrum handlowe: Minimum 5 lokali, sklepów w galerii handlowej, gdy poza centrum na osiedlach o gęstej zabudowie i (lub) gdy stanowi miejsce robienia zakupów dla okolicznych miejscowości. Lokalizacja centrum handlowego poza centrum miasta nie dyskredytuje wniosku jeśli spełnia powyższe wymagania.

Standard obiektu i lokalu

Atrakcyjność obiektu, elewacja zewnętrzna

Stan dobry, ew. wymagający niewielkiego odświeżenia. W przypadku gdy wymagana jest zgoda konserwatora zabytków - stan dobry.

Centrum handlowe: łatwy do zauważenia przez klienta, lokalizacja w najbardziej uczęszczanych ciągach pieszych w obrębie obiektu.

Możliwość montażu kasetonów

Możliwość montażu kasetonów podstawowych Play i semaforu Play. Na obiektach objętych opieką konserwatorską możliwość montażu zestawu ażurowego Play.

Centrum handlowe: możliwość montażu min. kasetonów podstawowych Play.

Witryna

Witryna punktu sprzedaży powinna być w 100% przeszklona od poziomu chodnika, na całej szerokości elewacji. Witryna powinna być jednolita, nie podzielona ramkami, szprosami. W witrynie nie należy umieszczać krat zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Minimalna szerokość elewacji to 4m. Odstępstwo od powyższej reguły jest możliwe po wcześniejszej pisemnej akceptacji Play Mobile, dla obiektów znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej lub wpisanych do rejestru zabytków. Brak zgody na dostosowanie witryny do standardów Play Mobile wymaga przedstawienia pisemnego potwierdzenia z właściwych urzędów. Na galeriach handlowych dopuszczalne jest pozostawienie otwartej przestrzeni na całej szerokości punktu sprzedaży.

Wymagania Techniczne

Warunkiem koniecznym jest posiadanie łącza Internetowego minimum 2 Mbit/s. Alarm, monitoring.

Standard lokalu

Powierzchnia dla Play: - minimalna powierzchnia 30m2 (sala sprzedażowa)

Kategorie punktów sprzedaży: (definicje):

  • Punkt samodzielny - Samodzielny lokal z osobnym wejściem lub wydzielony w ramach centrum handlowego boks, otoczony ścianami również z osobnym wejściem.
  • Sklep w sklepie - Stoisko Play wyraźnie wyodrębnione w ramach większej powierzchni sklepu/marketu, przy czym standard ten jest możliwy do realizacji jedynie w sklepach o całkowitej powierzchni sprzedaży min. 80m2
  • Stoisko na galerii handlowej (wyspa) - stoisko Play na terenie centrów handlowych (nie ogrodzone ścianami, nie zamykane wejście) na galerii handlowej centrum handlowego.

Kontakt:

Adres firmy:

  • Playada, ul. Wystawowa 2, 25-672 Kielce
  • KRS: 0000292482
  • NIP: 657-276-40-03
  • Regon 260186339
  • Kapitał zakładowy: 800 000,00 zł

Mapka dojazdu:

Facebook
Innowacyjna Gospodarka - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego